Zondag, 16 oktober 2016, Aardenburg

zondag 16 oktober 2016 om 09.15 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg
Alexandra de Krijger      
       
Introïtus 403 Salve Sancte Parens  
Kyrie 738 VIII  
Alleluia 413 Alleluia – Diffusa est gratia  
Evangelie-acclamatie 195 Alleluia    
Credo 774 III  
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (Russisch Orthodox)  
Collecte-zang 19* Adoremus in aeternum  
Pater Noster 812    
Communio 423 Beata viscera  
  37* Ave Maria  
Slotzang 36* Salve Regina  

 

Zondag, 28 augustus te Schoondijke

zondag 28 augustus 2016  H. Petrus Apostel te Schoondijke
Liturgiegroep    
     
Introïtus 330 Miserére mihi Domine
Kyrie 748 XIB
Alleluia 413 Alleluia – Diffusa est gratia
Acclamatie  195 Alleluia, alleluia, alleluia
Credo 769 I
Offertorium 6* Adoro te devote
Pater Noster 812  
Communio 423 Beata viscera
  37* Ave Maria gratia
Slotzang 36* Salve Regina

 

Zondag, 24 juli 2016 te Philippine

zondag 24 juli 2016 om 10.30 uur in de H. Maria Tenhemelopnemingskerk te Philippine
pastoor Wiel Wiertz        
         
Introïtus 403 Salve Sancte Parens    
Kyrie 738 VIII    
Gloria 738 VIII    
Alleluia 413 Diffusa est gratia    
Acclamatie  195 Alleluia, alleluia, alleluia    
Credo 774 III    
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)    
Offertorium 19* Adoremus in aeternum    
Sanctus 740 VIII    
Acclamatie 810 Mortem tuam    
Pater Noster 812      
Agnus Dei 740 VIII    
Communio 423 Beate vicera    
  6* Adoro te devote    
Slotzang 36* Salve Regina    

 

Zondag, 26 juni te Aardenburg

   
zondag 26 juni 2016 om 09.15 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg
pastoor Wiel Wiertz        
         
Introïtus 297 Omnes gentes    
Kyrie 738 VIII (De Angelis)    
Gloria 738 VIII      
Alleluia 413 Diffusa est gratia    
Evangelie-acclamatie 195 Alleluia, alleluia, alleluia    
Credo 774 III    
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)    
Offerande 6* Adoro te devote    
Sanctus 740 VIII    
Mysterium fidei 810 Mortem tuam    
Pater Noster 812      
Agnus Dei 740 VIII    
Communio 300 Inclina aurem tuam    
  19* Adoremus in aeternum    
Slotzang 35* Salve Regina    

 

Zondag 15 mei om 10.45 in Sluis

Zzondag 15 mei 2016 om 10.45 uur in de H. Johannes de Doperkerk te Sluis
Ignace D’hert o.p.          
           
Introïtus 252 Spiritus Domini      
Kyrie 710 I (Lux et origo)      
Gloria 712      
Sequentia 253 Veni Sancte Spiritus      
Evangelie-acclamatie 195 Alleluia      
Credo 774 III      
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)      
Offerande 6* Adoro te devote      
Sanctus 714 I        
Mysterium fidei 810 Mortem tuam      
Pater Noster 812        
Agnus Dei 714      
Communio 256 Factus est repénte      
  97* Veni creator      
Slotzang 35* Regina caeli      

5 mei om 10.45 uur te Oostburg

donderdag 5 mei om 10.45 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg
Alexandra de Krijger

Introïtus 235 Viri Galilaei
Kyrie 710 I
Alleluia 236 Alleluia – Dominus in Sina
Evangelie-acclamatie 195 Alleluia
Credo 774 III
Voorbede-acclamatie Kyrie eleison (Russisch Orthodox)
Collecte-zang 89* O filii et filiae
Pater Noster 812
Communio 238 Psallite Domino
97* Veni Creator
Slotzang 35* Regina caeli

Zondag 27 maart-Hoogfeest van Pasen-Sluis

zondag 27 maart 2016 – Hoogfeest van Pasen – in de H. Johannes de Doperkerk te Sluis
pastoor Wiel Wiertz          
           
Introïtus 196 Ressurexi      
Kyrie 710 I (Lux et origo)      
Gloria 712      
Sequentia 198 Victimae pachali laudes      
Besprenkeling 708 Vidi aquam      
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)      
Offerande 6* Adoro te devote      
Sanctus 714 I        
Mysterium fidei 810 Mortem tuam      
Pater Noster 812        
Agnus Dei 714      
Communio 89* O filii et filiae      
Slotzang 35* Regina caeli      

 

Zaterdag 2 April West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor In Hof te Zandekerk in Kloosterzande

Aankondiging concert West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor 
Na het tweede Vaticaans Concilie deed de volkstaal definitief zijn intrede in de Rooms Katholieke kerk. Tal van dichters en componisten zorgden voor een lawine van eigentijdse liederen in de landstaal. Het eeuwenoude “Gregoriaans” dreigde naar de achtergrond te verdwijnen. De oervorm van het Gregoriaans stamt uit de Joodse Synagoge en bereikte langs verschillende wegen Rome, waar de door de christenen mee- en overgenomen gezangen in het Latijn werden overgezet.
Toen het Gregoriaans na 1962 in Zeeuws-Vlaanderen dreigde te verdwijnen ontstond in 1970 het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor, dat uitzwermde over de streek om de diensten in de parochiekerken op te luisteren in Belgisch- en Nederlands Vlaanderen.
Op 2 april worden de Gregoriaanse gezangen volledig a capella ten gehore gebracht, zoals het ook oorspronkelijk gezongen werd. Het koor staat o.l.v. Ronald van Quekelberge. Ruwweg kan het concert in drie delen worden opgesplitst, eerst de vaste en enkele wisselende gezangen uit de Eucharistieviering, vervolgens gezangen uit de tijd door het jaar en er wordt afgesloten met gezangen uit de Requiemdienst.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. Entree € 8,00 per persoon. Kaarten te verkrijgen vóór het concert in de kerk reserveren op tel. 0114321492, of op email: mayevers@zeelandnet.nl .

Zondag, 13 maart 2016 te Aardenburg

zondag 13 maart 2016 om 09.15 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg
pastor Ignace D’hert o.p.          
           
Introïtus 071 Invocabit      
Kyrie 765 XVIIc      
Graduale 072 Angelis suis      
Credo 774 III      
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)      
Tijdens de collecte 86* Attende Domine      
Sanctus 765 XVII      
Mysterium fidei 810 Mortem tuam      
Pater Noster 812        
Agnus Dei 766 XVII       
Communio 077 Scapulis suis      
  19* Adoremus in aeternum      
Slotzang 34* Ave Regina caelorum      

 

Zondag, 28 februari Schoondijke

zondag 28 februari om 09.15 uur in de H. Petrus Apostelkerk te Schoondijke
Liturgiegroep        
         
Introïtus 071 Invocabit    
Kyrie 765 XVIIc    
Graduale 072 Angelis suis    
Credo 774 III    
Voorbede-acclamatie   Kyrie eleison (2-stemmig)    
Tijdens de collecte 86* Attende Domine    
Pater Noster 812      
Communio 077 Scapulis suis    
  19* Adoremus in aeternum    
Slotzang 34* Ave Regina caelorum